Các giống cà phê chất lượng | 23H Online
by on November 22, 2020
2 views
Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và so sánh các giống cà phê vối cao sản tốt nhất hiện nay như: giống cà phê xanh lùn dây Thuận An -Cà phê Viện Eakmat: TR4, TR9, TRS1 – xanh lùn Trường Sơn: hạt cà phê xanh lùn TS5. Các thông số so sánh bao gồm năng suất, đặc điểm hình thái, mật độ trồng, thời gian thu hoạch, khả năng kháng bệnh – chịu hạn và ưu điểm riêng của từng giống. Mời bà con cùng tham khảo 1 – Giống hạt cà phê xanh lùn TR4 (Viện Eakmat) Đặc điểm và hình thái: Cao trung bình, Tán rộng, Cành ngang hơi rũ, Lá già xanh hơi ngả vàng, Sai trái, kích thước trái và hạt trung bình Năng suất bình quân: 5-7 tấn/hecta Thời gian thu hoạch: Tháng 11 – 12 Chất lượng hạt: Tỷ lệ tươi nhân 4,2 – Hạt R1 (Sàng 16) > 70% Khoảng cách trồng: 3-3,5 mét Các ưu điểm khác: Sinh trưởng mạnh, Cành thứ cấp nhiều, Kháng gỉ sắt Xuất xứ: Viện Eakmat (Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên) 2 – Giống giống cà phê xanh lùn TR9 (Viện Eakmat) Đặc điểm và hình thái: Cao trung bình, Tán rộng, Cành ngang hơi rũ, Lá già xanh đậm, Sai trái, kích thước trái và hạt khá lớn Năng suất bình quân: 5-7 tấn/hecta Thời gian thu hoạch: Tháng 12 Chất lượng hạt: Tỷ lệ tươi nhân 4,2 – 4,3. Hạt R1 (Sàng 16) > 95% Khoảng cách trồng: 3-3,5 mét Các ưu điểm khác: Sinh trưởng mạnh, Cành thứ cấp nhiều, Kháng gỉ sắt Xuất xứ: Viện Eakmat (Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên) 3 – Giống cà phê TRS1 (Cà phê thực sinh viện Eakmat) Đặc điểm và hình thái: Cao trung bình, Tán rộng, Cành ngang hơi rũ, Lá già xanh đậm hoặc xanh vàng, Sai trái, kích thước trái và hạt từ trung bình đến lớn Năng suất bình quân: 4-6 tấn/hecta Thời gian thu hoạch: cà phê xanh lùn Tháng 11 – Tháng 12 Chất lượng hạt: Tỷ lệ tươi nhân 4,6. Hạt R1 (Sàng 16) ~ 80 – 90% Khoảng cách trồng: 3-3,5 mét Các ưu điểm khác: Sinh trưởng mạnh, Cành thứ cấp nhiều, Kháng gỉ sắt. Là giống hạt cà phê xanh lùn thực sinh ươm từ hạt nên kỹ thuật chăm sóc và tỷ lệ sống khi trồng cao hơn các giống hat giong xanh lun ghép Xuất xứ: Viện Eakmat (Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên) 4 – giống cà phê xanh lùn (Trường Sơn TS5) Đặc điểm và hình thái: Cao trung bình, Tán vừa phải, Cành ngang rũ, Lá già xanh đậm, Sai trái, kích thước trái và hạt lớn, vỏ mỏng Năng suất bình quân: 6-8 tấn/hecta Thời gian thu hoạch: Tháng 12 – Tháng 1 Chất lượng hạt: Tỷ lệ tươi nhân 3,8 – 4,0. Hạt R1 (Sàng 16) ~ 100% Khoảng cách trồng: 2,8 – 3 mét Các ưu điểm khác: Sinh trưởng mạnh, Cành thứ cấp nhiều, Có thể trồng với mật độ dày, Thu hoạch muộn, Kháng gỉ sắt, Chịu hạn tốt Xuất xứ: Công Ty xanh lùn Trường Sơn 5 – Giống giống cà phê xanh lùn dây Thuận An Đăk Mil Đặc điểm và hình thái: Cao trung bình, Tán vừa phải, Cành ngang rất rũ, Lá già xanh đậm, Sai trái, kích thước trái và hạt lớn, vỏ mỏng Năng suất bình quân: 6-8 tấn/hecta Thời gian thu hoạch: Tháng 1 – Tháng 2 Chất lượng hạt: Tỷ lệ tươi nhân 4,1. Hạt R1 (Sàng 16) ~ 100% Khoảng cách trồng: 2,8 – 3 mét Các ưu điểm khác: Sinh trưởng mạnh, Cành thứ cấp nhiều, Có thể trồng với mật độ dày, Thu hoạch muộn, Kháng gỉ sắt + nấm hồng, Chịu hạn tốt Xuất xứ: HTX Nông Nghiệp Thuận An
Be the first person to like this.