34 C
Ho Chi Minh City
Thứ Tư 1st Tháng Tư 2020 05:46:54 Chiều
cam-nang-kinh-doanh-harvard-tai-chinh-danh-cho-nguoi-quan-ly

Cẩm nang kinh doanh Harvard – Tài chính dành cho nhà quản lý

Một quyển trong bộ sách nổi tiếng về các kỹ năng cần thiết trong doanh nghiệp được biên soạn bởi Đại học Harvard –...
cam-nang-kinh-doanh-harvard-quyen-luc-tam-anh-huong-va-suc-thuyet-phuc

Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết...

Một quyển trong bộ sách nổi tiếng về các kỹ năng cần thiết trong doanh nghiệp được biên soạn bởi Đại học Harvard –...
cam-nang-kinh-doanh-harvard-quan-ly-thoi-gian

Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý thời gian

Một quyển trong bộ sách nổi tiếng về các kỹ năng cần thiết trong doanh nghiệp được biên soạn bởi Đại học Harvard –...
cam-nang-kinh-doanh-harvard-quan-ly-su-thay-doi-va-chuyen-tiep

Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý sự thay đổi và chuyển tiếp

Một quyển trong bộ sách nổi tiếng về các kỹ năng cần thiết trong doanh nghiệp được biên soạn bởi Đại học Harvard –...
cam-nang-kinh-doanh-harvard-quan-ly-khung-hoang

Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý khủng hoảng

Một quyển trong bộ sách nổi tiếng về các kỹ năng cần thiết trong doanh nghiệp được biên soạn bởi Đại học Harvard –...
cam-nang-kinh-doanh-harvard-quan-ly-hieu-suat-lam-viec-cua-nhan-vien

Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý hiệu suất làm việc của nhân...

Một quyển trong bộ sách nổi tiếng về các kỹ năng cần thiết trong doanh nghiệp được biên soạn bởi Đại học Harvard –...
cam-nang-kinh-doanh-harvard-quan-ly-du-an-lon-va-nho

Cẩm nang kinh doanh Harvard – Quản lý dự án lớn và nhỏ

Một quyển trong bộ sách nổi tiếng về các kỹ năng cần thiết trong doanh nghiệp được biên soạn bởi Đại học Harvard –...
cam-nang-kinh-doanh-harvard-cac-ky-nang-quan-ly-hieu-qua

Cẩm nang kinh doanh Harvard – Các kỹ năng quản lý hiệu quả

Một quyển trong bộ sách nổi tiếng về các kỹ năng cần thiết trong doanh nghiệp được biên soạn bởi Đại học Harvard -...

Kênh Công Nghệ

Translate »
Create by CTTN Inc