cam-nang-kinh-doanh-harvard-ky-nang-thuong-luong

Cẩm nang kinh doanh Harvard – Kỹ năng thương lượng

Một quyển trong bộ sách nổi tiếng về các kỹ năng cần thiết trong doanh nghiệp được biên soạn bởi Đại học Harvard –...
cam-nang-kinh-doanh-harvard-giao-tiep-thuong-mai

Cẩm nang kinh doanh Harvard – Giao tiếp thương mại

Một quyển trong bộ sách nổi tiếng về các kỹ năng cần thiết trong doanh nghiệp được biên soạn bởi Đại học Harvard –...
- Advertisement -LOOK

Kênh Công Nghệ

Translate »