cam-nang-kinh-doanh-harvard-ky-nang-thuong-luong

Cẩm nang kinh doanh Harvard – Kỹ năng thương lượng

Một quyển trong bộ sách nổi tiếng về các kỹ năng cần thiết trong doanh nghiệp được biên soạn bởi Đại học Harvard –...
cam-nang-kinh-doanh-harvard-giao-tiep-thuong-mai

Cẩm nang kinh doanh Harvard – Giao tiếp thương mại

Một quyển trong bộ sách nổi tiếng về các kỹ năng cần thiết trong doanh nghiệp được biên soạn bởi Đại học Harvard –...

Kênh Công Nghệ

Translate »