22 C
Ho Chi Minh City
Thứ Tư 11th Tháng Mười Hai 2019 07:34:04 Sáng
Toán học

Giải phương trình bậc hai : định lượng nghiệm phương trình

Định lượng nghiệm phương trình bậc hai (tuyển sinh lớp 10) –o0o– Định nghĩa : phương trình bậc hai có dạng : ax2 + bx + c...
Toán học

Giải phương trình bậc hai (luyện thi tuyển sinh lớp 10)

Giải phương trình bậc hai. –o0oo–   a)x2 – 8x + 15 = 0     b) 2x2 –x – 2 = 0    c) x4 – 5x2 – 6...
Toán học

Phương trình bậc hai một ẩn

Phương trình bậc hai một ẩn – Công thức nghiệm –o0o– Định nghĩa : phương trình bậc hai có dạng : ax2 + bx + c =...

Kênh Công Nghệ

Translate »
Create by CTTN Inc