Rom SamSung Galaxy y GT-S5360 Bino Mới Nhất

0
1210

Rom Bino cho SamSung Galaxy y GT-S5360

B1. Tải CMW.Madteam .Zip

B2. Tải Bino Rom V2.zip

BinoRom V3.zip

 

B3. Sau đó khởi động lại ở chế độ Recovery Bằng cách nhấn nút Volume up + power + home apply update from sd card (bấm nút Home để chọn) sau đó áp dụng cập nhật từ thẻ sd sau đó chọn CMW.Madteam.Zip

B4.Tiếp tục chọn apply update from sd card chọn BinoRom.zip

B5. Chọn reboot system now để kết thúc

https://www.23h.online/wp-content/uploads/2017/06/909996637_1509444022_574_574.jpg
https://www.23h.online/wp-content/uploads/2017/06/909996637_1509444022_574_574.jpg