Rom SamSung Galaxy y GT-S5360 CD Future Mới Nhất

0
1306

SamSung Galaxy y GT-S5360 CD.Future

*yêu cầu

1. CD.Future V8

CD.Future V8.1

CD.Future V8.2

2. CWM Recovery

*tiếp theo

-Yêu cầu tất cả về stock qua odin ko sẽ treo boot hoặc phát sinh lỗi ko cần thiết tốt nhất là về dxmj1
-Tắt máy vào cwm
-Format system
-Format data
-Format cache
-Wipe data
-Wipe cache
-Wipe david cache
-Unmount system(ấn để chuyển từ mount sang unmount)
-Unmount data
-Unmount cache
-Unmount sdcard
-Flash rom
-Reboot system now

*NOTE’
->activation Adrenaline Boost its specially for game booster
-Open terminal emulator
-Type :
+su
+boost


*)DEMO