Rom SamSung Galaxy y GT-S5360 Vrom v1 Note 7 Mới Nhất

0
1426

Chú ý : ROM khá cùi, cân nhắc trước khi up !

Feature :
Dialer New Style
Music New Style White Note
Contact Style Material
Memo Style Material
MMS Style Material
Setting New Style GraceUX
Camera Default
Clock Transparent Widget
Note 7 Launcher Style Lollipop
Build Phone New Style Material
Qwerty Material
Desk clock Style Material
Myfile Style Material
Calculator Add Ripple On Button
Calender Style Material
Jobmanager New Style Material
Internet Fix
Download manager New Style
Simtoolkit New style
Systemui New Style Note 7
Font Samsung
Boot Animation Google White
Boot Logo Note 7
Ripple Effect

Link : SamSung Galaxy y GT-S5360 Vrom v1 Note 7

Bug : Chưa thấy lỗi gì, nếu có liên hệ tôi !

Demo : Vài hình thôi !

Hướng dẫn sử dụng :
(Chỉ hoạt động trên các ROM CD, SL, HP, Stock Deodex,…and Other ROM)

B1 : Đưa GALAXY Y về CWM
B2 : Wipe data/cache + umount 4 step
B2 : Chọn install from sdcard—> choose —> ROM và chọn Yes
B3 : Sau khi đã flash xong trở về Reboot System Now

@Warning : Đề phòng cháy nổ !

https://www.23h.online/wp-content/uploads/2017/06/14516484_1765684447019143_88360496432828339_n.jpg
https://www.23h.online/wp-content/uploads/2017/06/14516484_1765684447019143_88360496432828339_n.jpg

Từ khóa tìm kiếm