Ngày An toàn thông tin Việt Nam lần thứ 9 với chủ đề An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 23/11 và ngày 1/12 tại Hà Nội.

Như thường lệ, Ngày An toàn thông tin Việt Nam (ATTT) năm nay tiếp tục được tổ chức đồng thời tại Hà Nội và TP.HCM. Tại TP.HCM, Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2016 do Sở TTTT và VNISA phía Nam cùng phối hợp tổ chức.

Hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2017 tại TP.HCM với chủ đề “An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới”.

Hiểu rõ tính chất quan trọng của An toàn và An ninh Thông tin, Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam và Chi hội phía Nam tổ chức sự kiện Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2017 với chủ đề “An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới”. Ngày ATTT 2017 cũng sẽ là dịp để các chuyên gia, nhà cung cấp giải pháp trình bày sự phát triển ha tầng công nghê an ninh bảo mâṭ, các giải pháp, sản phẩm, ứng dụng mới nhất, các vấn đề về xây dựng nguồn nhân lưc̣ và chuẩn hóa trong ATTT và cũng là dịp để nâng cao nhâṇ thức và cảnh báo về an toàn, an ninh thông tin trong cộng đồng.

Trong bối cảnh công nghệ phát triển và thay đổi nhanh chóng, kéo theo sự bùng nổ về các cuộc tấn công mạng, thì vấn đề đảm bảo an toàn thông tin càng cần phải được đặt lên hàng đầu. Các loại hình tội phạm công nghệ cao xuất hiện ngày càng nhiều, đa dạng và tinh vi hơn, kéo theo đó là những thiệt hại to lớn về kinh tế, tài chính và xâm phạm chủ quyền quốc gia. Nguy hiểm hơn là mục tiêu nhắm đến của các cuộc tấn công ngày càng có xu hướng chính trị, và đối tượng trực tiếp bị tấn công là các Cơ quan Quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp trọng yếu hàng đầu của nền kinh tế…

Hội thảo chính Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2017 tại TP.HCM diễn ra hôm 23/11/2016 được chia làm hai phần chính:

– Buổi sáng: Báo cáo thực trạng ATTT khu vực phía Nam do Chi hội VNISA phía Nam trình bày (thông tin dựa trên kết quả VNISA thực hiện khảo sát).. Tiếp theo là các báo cáo chính về những giải pháp ATTT của các nhà cung cấp giải pháp, sản phẩm, dịch vụ ATTT hàng đầu thế giới. Sau cùng là giao lưu trao đổi ggiữa các Nhà quản lý Nhà nước (Bộ TTTT, Sở TTTT, VNCERT) và các chuyên gia ATTT, chủ đề “An toàn thông tin và thách thức đối với phát triển Đô thị thông minh”…

– Buổi chiều: Có 2 phiên chuyên đề: (1) Thách thức và bảo vệ an ninh mạng; (2) An toàn thông tin và bảo vệ kết nối thông minh.

Các nội dung chuyên môn do các Báo cáo viên là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ATTT, các chuyên gia từ các doanh nghiệp, công ty CNTT và ATTT, các cơ quan tổ chức – doanh nghiệp ứng dụng ATTT. Đây là phần trình bày về các vấn đề công nghệ, các giải pháp ứng dụng thực tế, rất hữu ích cho các tổ chức – doanh nghiệp quan tâm đến ATTT.

Theo(pcworld)